Bioeconomy,

a sustainable and circular economic model

The bioeconomy is a circular and sustainable economic model based on the use of renewable and local biological resources to produce goods and services in all economic sectors.

El repte

Els projectes de bioeconomia requereixen col·laboració entre molts actors del territori per arribar a ser viables i fer-se realitat, i això requereix d’una nova forma de governança. Cal aprendre quines són les barreres sistemàtiques que obstaculitzen els projectes i com superar-les.

Impulsar la renovació de les indústries del sector primari

Aquest model econòmic ha de ser capaç d’impulsar la renovació de les indústries i la modernització dels sistemes de producció primària, assegurant la conservació de la biodiversitat, l’equilibri territorial i la protecció dels valors socioecològics de l’entorn.

Una oportunitat per a tots els sectors que utilitzen o produeixen recursos biològics

La bioeconomia inclou tots els sectors de producció primària que utilitzen i produeixen recursos biològics, i tots els sectors econòmics i industrials que utilitzen recursos i processos biològics per produir aliments, pinsos, productes d’origen biològic, energia i serveis.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay up-to-date with the latest news and information!