Política de privacitat

La finalitat d’aquesta Política de privacitat és informar els usuaris (en endavant, els “Usuaris”) del lloc web (el “Lloc web” o el “Web”) sobre la recollida i tractament de les vostres dades personals.

Aquesta política us informa sobre el tractament de dades realitzat a través del Lloc web, encara que és possible que el Lloc web pugui enllaçar o redirigir a altres llocs web i/o plataformes pertanyents a BIOBOOST o a tercers amb contingut especialitzat o contingut específic, amb seccions o formularis que regulen específicament el tractament de la informació obtinguda a través d’aquests llocs web o plataformes. Podeu trobar informació sobre el tractament de dades d’aquests llocs web en les seves respectives polítiques de privacitat i/o posant-vos en contacte amb BIOBOOST, si escau.

Si teniu alguna pregunta i voleu més informació en aquest sentit, podeu escriure’ns a info@bioboost.cat i, com sempre, farem tot el possible per intentar ajudar-vos.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES DADES?
El responsable del tractament és qui decideix la finalitat per a la qual s’utilitzen les vostres dades personals, que en aquest cas és

Identitat: representant a BIOBOOST en matèria de gestió i comunicacions web (en endavant, “BIOBOOST”, “nosaltres” i/o “nostre”)
Postal address : 08005
E-mail: info@biobost.cat
Responsable de privacitat: dataprotection@rocajunyent.com

QUINES DADES TRACTEM?
Les dades personals que tractem s’obtenen de la informació que ens faciliteu com a usuaris (“Usuari”) mitjançant l’emplenament de formularis en el Lloc web o l’enviament de les vostres consultes o sol·licituds de contacte o informació. Cada formulari indica les dades necessàries.

Només recollim les dades necessàries per a cada finalitat. Recordeu que si no proporcioneu informació obligatòria, és possible que no puguem atendre la vostra consulta o tramitar la vostra sol·licitud.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES VOSTRES DADES PERSONALS?
Les vostres dades personals és tracten per:
a) Gestionar consultes i sol·licituds rebudes, com ara sol·licituds de contacte o informació.
b) Enviar comunicacions comercials o butlletins d’informació a través de qualsevol canal, inclosos mitjans electrònics (com ara correus electrònics i avisos web) sobre novetats, activitats, productes, serveis, ofertes i promocions relacionades amb la nostra activitat.
c) Quan navegueu pel nostre Lloc web, utilitzem cookies per mesurar i analitzar els hàbits de navegació de l’usuari. L’ús de cookies depèn de la configuració que feu tant en el bàner de cookies com a través del vostre navegador.

QUINA ÉS LA BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?
La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment prestat específicament i per a cadascuna de les finalitats expressades. Recordeu que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment. També podeu oposar-vos a continuar rebent comunicacions comercials de la manera indicada en el peu de pàgina de cada comunicació.

Pel que fa a l’anàlisi del trànsit web, la base legal que ens permet dur a terme aquest tractament de les vostres dades és el vostre consentiment, que doneu quan accepteu la instal·lació de les nostres cookies i que podeu revocar o configurar en qualsevol moment a través del nostre panell de configuració. Podeu trobar més informació sobre l’ús de cookies a la nostra Política de cookies.

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES VOSTRES DADES?
Les vostres dades personals es conserven durant el període necessari per a la finalitat per a la qual van ser recollides, i en concret:
a) En relació amb el tractament de consultes i la gestió de sol·licituds, les dades es conservaran durant el temps necessari per atendre la consulta i/o gestionar la sol·licitud.
b) En relació amb l’enviament de comunicacions, les dades es tractaran fins que l’interessat en sol·liciti la supressió, durant un termini màxim de dos anys.
c) En relació amb l’anàlisi de trànsit web, fins que l’interessat en revoqui el consentiment. En qualsevol cas, la informació de trànsit web s’esborra periòdicament, de manera que només conservem dades estadístiques d’ús anònimes (usuaris no identificats).

QUI SÓN ELS DESTINATARIS DE LES DADES
BIOBOOST és un consorci de diverses empreses, cadascuna de les quals es dedica a diferents activitats per a la prestació dels serveis de BIOBOOST i, per tant, les vostres dades es podran comunicar a aquestes empreses amb la finalitat de resoldre les vostres preguntes i comentaris i/o proporcionar-vos els serveis que us calguin.

Així mateix, les vostres dades personals facilitades es podran comunicar a proveïdors que ens ajudin a dur a terme activitats de BIOBOOST, per exemple, eines informàtiques, serveis de suport tècnic, proveïdors de pagament, serveis financers, alguns dels quals es troben fora de l’Espai Econòmic Europeu, amb finalitats administratives o amb la finalitat d’enviar comunicacions electròniques, en el cas que hàgiu donat el consentiment corresponent.

Garantim que quan les vostres dades puguin sortir de l’Espai Econòmic Europeu, es mantindrà el mateix nivell de protecció basat en el compliment del que estableix la normativa europea de protecció de dades. En aquest sentit, les transferències internacionals de dades es duran a terme (i) a països amb un nivell adequat de protecció declarat per la Comissió

Europea; (ii) d’acord amb la prestació de garanties adequades, com ara clàusules contractuals estàndard o normes corporatives; o (iii) en virtut de l’autorització de l’autoritat competent o òrgan de control o en altres condicions previstes en el reglament.Per rebre més informació sobre transferències internacionals de dades o per obtenir confirmació o una còpia de les garanties vigents, podeu posar-vos en contacte amb el Responsable de privacitat.

MESURES DE SEGURETAT
Ens comprometem a mantenir les vostres dades personals segures, prenent totes les mesures raonables per fer-ho. Implementem totes les mesures organitzatives i tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent contra qualsevol accés i modificació no autoritzada, divulgació, pèrdua o destrucció. Exigim i obliguem legalment als nostres proveïdors de serveis que puguin tractar les vostres dades personals que facin el mateix.

QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS?
Podeu sol·licitar que BIOBOOST confirmi si tracta les vostres dades personals i, si és així, tenir-hi accés. També podeu sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, la supressió quan, entre altres motius, les dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies és possible sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per al tractament de reclamacions i/o per respondre a les reclamacions.

Podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment. Una vegada que s’hagi exercit la revocació, no serà retroactiva llevat que la llei ho exigeixi, i les vostres dades es podran bloquejar durant els terminis de prescripció establerts per la normativa aplicable.

També podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades; en aquest cas, no tractarem les vostres dades, excepte per motius legítims convincents o per al tractament de possibles queixes.

Per exercir els vostres drets, haureu de posar-vos en contacte amb el Responsable de privacitat per escrit, adjuntant una còpia d’un document identificatiu, a qualsevol de les següents adreces:

a) Direcció postal: Ramon Turró, 100, 08005, Barcelona
b) Correu electrònic: info@bioboost.cat


Per ajudar-nos a processar la seva sol·licitud, indiqueu Protecció de dades com a tema.

Si teniu algun dubte sobre l’exercici dels vostres drets, abans de posar-vos en contacte amb l’Autoritat de control, us recordem que, si ho desitgeu, podeu consultar-nos directament escrivint al nostre responsable de privacitat i intentarem ajudar-vos tot el possible.

Finalment, us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades (a Espanya, www.aepd.es) en el cas que tingueu coneixement o considereu que determinats esdeveniments podrien constituir un incompliment de la normativa de protecció de dades aplicable.

Butlletí

Subscriviu-vos al nostre butlletí per estar al dia amb les últimes novetats i informació!