Avís legal

D’acord amb la legislació aplicable sobre serveis de la societat de la informació, a continuació s’indiquen les dades d’informació generals i les condicions d’ús d’aquest Lloc Web:

DADES DE REGISTRE I INFORMACIÓ GENERAL
Titular: Simbiosi Industrial S.L., representing BIOBOOST
Contacte: info@bioboost.cat
Codi fiscal: B66347451

Aquest avís legal (en endavant, l’“Avís Legal”), juntament amb la política de privacitat (en endavant, la “Política de Privacitat”) i la política de cookies (en endavant, la “Política de Cookies”) estableixen el marc legal (en endavant, el “Marc Jurídic”) aplicable a l’ús de la pàgina web de BIOBOOST (en endavant, el “Web” o el “Lloc Web”). L’accés i l’ús del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web (en endavant, l’“Usuari”). La navegació i l’ús del Lloc Web implica l’acceptació expressa i plena del Marc Jurídic i de la normativa legal aplicable vigent en el moment de la seva utilització.

Aquest Avís Legal, així com la Política de Privacitat i la Política de Cookies, s’actualitzen regularment, de manera que s’aplicarà el que sigui vigent i estigui publicat en el moment d’ús del Web. Llegiu atentament i regularment aquests textos abans de navegar pel Lloc Web. En cas que no estigueu d’acord amb el Marc Jurídic del Lloc Web, no utilitzeu el Lloc Web.

ACCÉS I CONDICIONS D’ÚS
L’accés i l’ús del Web és gratuït, sense perjudici del cost de connexió per a l’Usuari/s en accedir al Lloc Web a través de la seva xarxa de telecomunicacions corresponent.

Així mateix, tindrem dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d’acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació d’aquestes accions.

Queda prohibit qualsevol ús no autoritzat llevat que els Usuaris tinguin autorització prèvia per escrit per part nostra; ens reservem el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l’accés o l’ús, total o parcial, del Lloc Web a aquells Usuaris que incompleixin alguna de les condicions establertes en aquest Avís Legal i/o qualsevol de les Condicions Legals del Lloc Web.

Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web
L’Usuari es compromet a fer un ús adequat del Web i dels seus materials, serveis i formularis, a utilitzar-los per a les finalitats per a les quals van ser creats i a fer-ho d’acord amb la legislació aplicable.

A aquest efecte, els Usuaris s’abstindran d’utilitzar el Lloc Web per a propòsits o efectes il·lícits, prohibits o no autoritzats, o que perjudiquin els drets i interessos de tercers; o que puguin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o evitar l’ús normal del Lloc Web, els serveis, els equips informàtics, els documents, els arxius i altres continguts oferts en el Lloc Web o que puguin emmagatzemar-se en qualsevol equip informàtic que sigui de la nostra propietat, d’altres usuaris o de qualsevol altre usuari d’Internet (tant maquinari com programari).

En particular, els Usuaris es comprometen, entre d’altres, a:

 • No dur a terme activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • No provocar danys als sistemes físics i lògics del nostre Lloc Web, als nostres proveïdors o a tercers;
 • No introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que pugui causar danys a xarxes, a equips, a sistemes d’Usuaris, al Lloc Web o a nosaltres;
 • No intentar accedir, utilitzar i/o manipular les nostres dades, proveïdors de tercers i/o altres Usuaris;
 • Com a Usuari del Lloc Web, haureu d’abstenir-vos en tot cas d’eliminar, alterar, evitar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui instal·lar-se al Lloc Web;
 • Qualsevol altre ús no autoritzat també està prohibit tret que tingueu la nostra autorització prèvia per escrit.
 • No utilitzar robots, sistemes d’exploració i emmagatzematge de dades (com ara aranyes o raspadors), enllaços ocults o qualsevol altre recurs, eina, programari, algorisme o mètode de recollida de dades automàtica per accedir, adquirir, copiar o controlar el Lloc Web, sense el permís exprés i per escrit dels seus propietaris.
 • No suplantar una altra persona o organització, utilitzar un llenguatge irrespectuós o ofensiu com insults, amenaces o comentaris que puguin ofendre la sensibilitat d’altres usuaris; o presentar, recomanar i/o citar empreses o portals web i/o dur a terme accions de màrqueting o spamming. Aquest tipus de continguts s’eliminaran.

Ens reservem el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l’accés o ús, total o parcial, d’aquest Lloc Web a aquells usuaris o visitants que no compleixin alguna de les condicions previstes en aquest Avís Legal.

Així mateix, tindrem dret a investigar i denunciar qualsevol conducta esmentada d’acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació d’aquestes accions.

Obligació de fer un ús correcte del Contingut
L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris en el Lloc Web, que inclou, però no es limita a, textos, fotografies, gràfics, arxius, logotips, imatges, icones, tecnologia, programari i enllaços, així com la selecció i exhibició de materials que es troben allà i altres continguts audiovisuals o d’àudio, i també qualsevol disseny gràfic, programari i/o codis font necessaris per accedir-hi o perquè funcioni i es pugui utilitzar (en endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, amb les presents Condicions i altres avisos, i, concretament, es compromet a abstenir-se de:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que estigui legalment permès pel titular dels drets corresponents o si és legal fer-ho.
 • Descompilar desmuntar, aplicar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o crear obres derivades del programari informàtic requerit per al funcionament, accés i ús d’aquest Lloc Web i dels serveis del Lloc, així com dur a terme, respecte a tot o part d’aquest programari, qualsevol dels actes descrits en l’apartat anterior. En qualsevol cas, l’Usuari del Lloc Web haurà d’abstenir-se d’eliminar, alterar, evitar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que hi estigui instal·lat.
 • Eliminar, manipular o alterar de qualsevol manera qualsevol reserva de drets i altres dades identificatives.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
© Copyright 2021 BIOBOOST. Tots els drets reservats.

Tots els Continguts del Lloc Web, inclosos textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari i altres continguts audiovisuals, així com el disseny gràfic i els codis font, són propietat de BIOBOOST o, si escau, tenen llicència o autorització expressa per part dels propietaris.


La informació difosa en el Lloc Web, així com els seus Continguts, són propietat de BIOBOOST o dels seus autors i es consideren obres protegides d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. En cap cas no es podrà entendre que BIOBOOST concedeixi o autoritzi els nostres Usuaris a explotar de cap manera els drets d’aquest contingut més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús del Lloc Web.


Així mateix, totes les marques, noms comercials o logotips de qualsevol tipus que apareguin en el Lloc Web són propietat de BIOBOOST o han estat publicats amb el consentiment dels seus legítims titulars, sense que pugui entendre’s que l’ús o l’accés al Lloc Web atorga als nostres Usuaris algun dret sobre el seu contingut.


Si teniu qualsevol comentari sobre possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial de BIOBOOST per part de tercers, així com qualsevol dels continguts del Lloc Web, informeu-nos-en enviant un correu electrònic a info@bioboost.cat i adjuntant la informació pertinent.

Tanmateix, BIOBOOST no assumirà cap responsabilitat respecte als drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers que s’infringeixin per part dels Usuaris del Lloc Web o de qualsevol altra persona que no sigui BIOBOOST.

ENLLAÇOS
El Lloc Web pot posar a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara enllaços, bàners, botons), que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents o gestionats per tercers (en endavant, els “Llocs Web Enllaçats”).

L’única finalitat d’instal·lar aquests enllaços en el Lloc Web és proporcionar als Usuaris accés a informació, continguts i serveis disponibles en aquests Llocs Web Enllaçats. BIOBOOST no ofereix ni comercialitza la informació, els continguts o els serveis disponibles en els Llocs Web Enllaçats en si o a través de tercers, ni controla, aprova, recomana, vigila ni fa que siguin propis. BIOBOOST no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin ser deguts a:

 • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels Llocs Web Enllaçats;
 • El manteniment de la informació, els continguts i els serveis existents en els Llocs Web Enllaçats;
 • La prestació o transmissió de la informació, els continguts i els serveis existents en els Llocs Web Enllaçats;
 • La qualitat, legalitat, fiabilitat i utilitat de la informació, els continguts i els serveis existents en els Llocs Web Enllaçats, proporcionats per tercers a través del Lloc Web.

MODIFICATIONS
Aquest Lloc Web conté materials, com ara articles, estudis, descripcions de projectes, elaborats per BIOBOOST només amb finalitats informatives. Us informem que aquests materials poden modificar-se, desenvolupar-se o actualitzar-se en qualsevol moment sense previ avís.

Així mateix, per tal de millorar el Lloc Web, ens reservem el dret, en qualsevol moment i sense previ avís, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els serveis del Lloc Web de forma unilateral, així com el dret a modificar aquest Avís Legal en qualsevol moment, la Política de Privacitat i altres termes i condicions que, en relació amb el Lloc Web, s’han posat o es poden posar a la seva disposició en el Lloc Web.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
BIOBOOST es reserva el dret de suspendre, modificar, limitar o interrompre, ja sigui temporalment o permanentment, l’accés, la navegació i/o l’ús dels seus serveis web, amb o sense notificació prèvia, sense que l’Usuari pugui exigir cap indemnització per això.

La informació d’aquest Lloc Web es proporciona sense garantia de cap tipus, ja sigui expressa o implícita, i pot modificar-se o actualitzar-se sense previ avís. BIOBOOST no garanteix l’absència de virus, cucs o altres elements informàtics nocius que puguin danyar o modificar el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers d’usuari d’aquest Lloc Web, invulnerabilitat i/o impossibilitat de violar les mesures de seguretat que s’adoptin; el fracàs o el rendiment dels seus continguts; i els danys o perjudicis causats a si mateixos o a un tercer per qualsevol persona que infringeixi les condicions establertes en el Lloc Web.

En conseqüència, BIOBOOST no es fa responsable dels danys que aquests elements puguin causar a l’usuari o a tercers. Així mateix, no es garanteix la disponibilitat i continuïtat d’accés a aquest Lloc Web o que no contingui errors. D’altra banda, els Usuaris del Lloc Web estaran obligats a disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programari informàtic nociu.

Els Usuaris seran responsables dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Snab pugui patir per l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals estiguin subjectes per aquestes condicions. Els Usuaris són conscients i accepten voluntàriament que l’ús de qualsevol contingut d’aquest Lloc Web és sempre sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION
In case of being considered as a consumer (“Consumer”), if you have complaints or claims, you can send them to us at the following email address: info@bioboost.cat. In addition, in the event that you consider that your rights have been violated, in accordance with Regulation (EU) 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013, we inform you that you have the right to resort to an alternative online dispute resolution procedure in consumer matters.
You can apply for this procedure on the platform at the following address: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
The use of the online platform is neither necessary nor compulsory. Consumers are therefore free to assert their claims without first using the platform beforehand.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la normativa de protecció de dades vigent, totes les dades personals facilitades durant l’ús del Lloc Web es tractaran d’acord amb el que estableix la nostra Política de Privacitat, que com a Usuari coneix i accepta quan visita el nostre Lloc Web.

LENGUAGE
A BIOBOOST, com a Usuaris, sou la nostra prioritat i tractem d’adreçar-nos a vosaltres sempre que sigui possible en la vostra llengua. Per tant, hem traduït les Condicions Legals del Lloc Web a diverses llengües. No obstant això, en cas de qualsevol conflicte o dubte sobre el significat o abast de qualsevol secció, terme o expressió, la versió en anglès tindrà prioritat, ja que és la versió original en què s’han redactat les Condicions Legals del Lloc Web.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLES
Les presents Condicions es regeixen per la legislació general espanyola i, llevat que s’estableixi el contrari en la normativa aplicable (inclosa la de consum i usuaris), les parts presentaran qualsevol conflicte als jutges i tribunals de Barcelona.
No obstant l’anterior, ambdues parts faran tots els esforços raonables per intentar resoldre els conflictes de manera amistosa.

RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES EN LÍNIA
En cas de ser considerat consumidor (en endavant, el “Consumidor”), si té queixes o reclamacions, pot enviar-nos-les a la següent adreça de correu electrònic: [*]. A més, en el cas que considereu que els vostres drets han estat vulnerats, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, us informem que teniu dret a recórrer a un procediment alternatiu de resolució de litigis en línia en matèria de consumidors.
Podeu sol·licitar aquest procediment a la plataforma a la següent adreça: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
L’ús de la plataforma en línia no és necessari ni obligatori. Per tant, el Consumidor és lliure de fer valer els seus drets sense utilitzar prèviament la plataforma.

RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES EN LÍNIA
En cas de ser considerat consumidor (en endavant, el “Consumidor”), si té queixes o reclamacions, pot enviar-nos-les a la següent adreça de correu electrònic: info@bioboost.cat. A més, en el cas que considereu que els vostres drets han estat vulnerats, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, us informem que teniu dret a recórrer a un procediment alternatiu de resolució de litigis en línia en matèria de consumidors.
Podeu sol·licitar aquest procediment a la plataforma a la següent adreça: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
L’ús de la plataforma en línia no és necessari ni obligatori. Per tant, el Consumidor és lliure de fer valer els seus drets sense utilitzar prèviament la plataforma.

Butlletí

Subscriviu-vos al nostre butlletí per estar al dia amb les últimes novetats i informació!