Accelerem la bioeconomia a Catalunya

Serveis de suport al desenvolupament de projectes de bioeconomia i innovació tecnològica

BioBoost té l’objectiu de mobilitzar i catalitzar 30 milions d’euros d’inversió en projectes de bioeconomia (de mida petita i mitjana) a Catalunya. Els sectors involucrats inclouen els sectors de la producció primària, els quals fan servir i produeixen recursos biològics, com també tots aquells sectors econòmics i industrials que utilitzen recursos i processos biològics per produir aliments, pinsos, productes d’origen biològic, energia i serveis.

BioBoost és un projecte europeu que pretén activar el potencial de Catalunya per convertir-se en un aparador del desplegament de la bioeconomia a Europa

BioBoost és un projecte finançat pel programa de recerca Horizon Europe de la Unió Europea que pretén accelerar la implementació de projectes de bioeconomia a la regió de Catalunya.

Acceleradora de projectes de bioeconomia de Catatalunya

L’Acceleradora de projectes de bioeconomia serà una oficina que oferirà serveis d’assistència al desenvolupament de projectes de bioeconomia a partir del mes de juny del 2023.

  • Tècnics i Enginyeria
  • Negocis i Finances
  • Jurídics i Administratius
  • Facilitació, mapeig de l’impacte i economia circular

Un equip multidisciplinari, especialitzat i vinculat al territori

El Projecte BioBoost compta amb un consorci multidisciplinari format per quatre empreses catalanes coneixedores del territori. Aquest consorci concentra el ventall d’expertesa i les seves necessitats per tal d’adreçar les barreres transversals amb què els projectes de bioeconomia es topen, així com explotar al màxim el potencial de cada projecte en particular.