Acceleradora de projectes de bioeconomia de Catalunya

L’Acceleradora de projectes de bioeconomia és una oficina que ofereix serveis d’assistència al desenvolupament de projectes de bioeconomia.

Mitjançant aquests serveis es pretén vitalitzar el creixement de la bioeconomia a Catalunya. En concret, aquests serveis tenen l’objectiu de superar les barreres específiques i sistemàtiques que impedeixen que els projectes de bioeconomia arribin a la fase d’inversió.

Serveis que ofereix l’Acceleradora

El nostre objectiu és catalitzar el creixement de projectes de bioeconomia al territori. Donada la naturalesa multidisciplinària del consorci BioBoost, els serveis prestats es classifiquen en 4 categories principals:

Serveis tècnics. Inclouen aquells serveis necessaris per entendre els aspectes tècnics dels projectes i oferir assistència en relació amb les tecnologies més adients segons les característiques específiques del projecte.

 • Valoració dels inputs materials del projecte i necessitats de consum: tipologia, quantitat, origen, etc.
 • Estudi d’enginyeria bàsica: avaluació de la viabilitat de la tecnologia proposada del projecte i/o proposta de les tecnologies més adients per maximitzar els resultats ambientals i econòmics del projecte.
 • Avaluació de tecnologies complementàries
 • Suport en el procés de presa de decisions

Serveis de negoci i finances. Inclouen els aspectes econòmics del projecte, principalment pel que fa a la identificació de l’estratègia empresarial més adequada i l’avaluació de les necessitats i oportunitats de finançament:

 • Avaluació dels impactes econòmics i socials potencials de cadascuna de les oportunitats del projecte identificades (projectes i beneficis territorials: ocupació, reducció de la contaminació, incorporació d’energies renovables, etc.).
 • Definició del model de negoci més adequat a partir de la tecnologia escollida i la cadena de valor identificada.
 • Suport en l’estructuració del projecte inversions requerides en funció del model de negoci identificat i de l’estructura corporativa escollida.
 • Identificació de l’instrument de finançament existent i adequat segons les necessitats del projecte.

Serveis legals i administratius. Inclouen aquells serveis generalment vinculats amb la identificació de polítiques o normatives administratives nacionals, regionals i locals i com abordar-les de la manera més eficaç.

 • Identificació del projecte d’intervenció ambiental corresponent (autorització o llicència ambiental).
 • Avaluació de les necessitats d’autorització administrativa complementària en funció de les diferents oportunitats de projecte identificades (relacionades amb l’activitat, és a dir, autorització d’emissions de GEH, gestió d’aigües residuals, etc.)
 • Compatibilitat urbanística de les instal·lacions del projecte i anàlisi de les limitacions territorials, urbanes i paisatgístiques.
 • Avaluació legal de l’ús i gestió d’entrades i sortides del projecte.
 • Assessorament jurídic en definició i avaluació de contractes
 • Identificació de polítiques de suport a la implementació del projecte
 • Assessorament en matèria d’estructura corporativa del projecte i aspectes legals de finançament relacionats

Serveis de facilitació, mapeig de l’impacte i economia circular. Inclouen aquells serveis orientats a identificar la cadena de valor completa del projecte, donar suport a la identificació de la xarxa del projecte i els grups d’interès i ampliar els impactes del projecte. En base a això, els serveis inclosos són els següents:

 • Cartografia de les entrades i sortides complementàries del projecte per assegurar i maximitzar els beneficis econòmics i els impactes del sistema. Proposta de diferents oportunitats de projecte (quan sigui possible).
 • Identificació de possibles sinergies del projecte amb el metabolisme circumdant.
 • Identificació del mercat de sortida del projecte i viabilitat d’entrada.
 • Mapeig i detecció de grups d’interès en cadascuna de les oportunitats del projecte.
 • Avaluació dels possibles beneficis sistèmics del projecte i càlcul dels beneficis ESG.
 • Suport en la construcció de la narrativa per garantir la implicació de les parts interessades del projecte i les comunitats implicades.
 • Suport en el procés de presa de decisions en funció de les diferents oportunitats identificades

Busquem projectes Bioboosters a qui oferir els nostres serveis

Oferim de forma gratuïta serveis d’assistència estratègica especialitzada en bioeconomia pel desenvolupament de projectes sistèmics, amb un alt impacte en el territori, amb l’objectiu de reduir el risc d’inversió i els temps d’execució

Busquem projectes que compleixin els següents requisits:

 1. Projectes de bioeconomia (transformen recursos biològics renovables i produeixen materials, energia, productes o serveis en els sectors de la bioeconomia)
 2. Tenen un impacte sistèmic
 3. Necessiten de la col·laboració entre diferents grups d’interès per tenir èxit
 4. Es troben a Catalunya
 5. Promouen inversions superiors a 1M€

Si creieu que el vostre projecte pot aprofitar aquesta oportunitat, no dubteu en omplir el qüestionari. Ens posarem en contacte amb vosaltres i veurem com podem ajudar-vos a accelerar el vostre projecte de bioeconomia.

Ajuda’ns a impulsar la bioeconomia a Catalunya!

Butlletí

Subscriviu-vos al nostre butlletí per estar al dia amb les últimes novetats i informació!