BioBoost

, accelerarant la implementació de projectes de bioeconomia a Catalunya

BioBoost és un projecte finançat pel programa de recerca Horizon Europe de la Unió Europea que pretén accelerar la implementació de projectes de bioeconomia a la regió de Catalunya.

El repte

Identificar les barreres sistemàtiques que obstaculitzen els projectes de bioeconomia a Catalunya

Pressupost 1,7M de €
Durada: 4 anys (Inici juny 2022)

Els projectes de bioeconomia requereixen col·laboració entre molts actors del territori per arribar a ser viables i fer-se realitat, i això requereix d’una nova forma de governança. Aquest projecte ens ha de permetre aprendre quines són les barreres sistemàtiques que obstaculitzen els projectes i com superar-les.

Objectiu

BioBoost té l’objectiu de mobilitzar 30 milions d’euros d’inversió adicional en projectes al sector de la bioeconomia catalana abans del 2026.

0

d’inversió en projectes de bioeconomia a Catalunya

L’Acceleradora de projectes de bioeconomia

BioBoost crearà l’Acceleradora de projectes de bioeconomia, una oficina física on s’oferiran serveis d’assessorament amb l’objectiu de reduir el risc d’inversió i el temps d’execució a projectes catalans de bioeconomia arrelats al territori.

Impactes esperats

Establir l’oficina física de l’Acceleradora de bioeconomia de Catalunya i oferir serveis d’assessorament al desenvolupament a projectes de bioeconomia catalana, donant un impuls als sectors econòmics involucrats.

Col·laborar amb la comunitat financera per abordar les barreres específiques i sistemàtiques a la inversió en projectes de Bioeconomia i catalitzar inversió addicional a projectes de bioeconomia a Catalunya.

Contribuir a la reducció de la quantitat de residus que entra als abocadors i crear llocs de treball “verds” i de llarga durada a les cadenes de valor dels sectors de la Bioeconomia.

Incrementar la consciència i el coneixement sobre els beneficis de la bioeconomia entre els ciutadans de la UE mitjançant activitats de comunicació i de transferència de coneixement.

Descripció i estructura del pla de treball

Durant el primer any del projecte, es duen a terme activitats per establir una base de coneixement (WP1) i activitats de preparació per assentar les bases per al llançament de l’Acceleradora (WP2), que tindrà lloc el juny de 2023. Durant els tres anys següents, el focus central es trasllada al funcionament de l’Acceleradora (WP3), a través del qual es lliuraran els serveis de PDA a la bioeconomia a Catalunya. Durant aquest període, treballarem en paral·lel amb la comunitat financera (WP4) per donar a conèixer i desenvolupar solucions de finançament innovadores. Tots els paquets de treball bàsics (WP1-WP4) s’acompanyen d’activitats de comunicació i explotació (WP5) i de gestió (WP6) del projecte, que en garantiran un bon  seguiment, així com que els resultats es comparteixin per tal de promoure la replicació més enllà de la fi del projecte.

Fites i resultats clau del projecte

Fites a aconseguir

• Presentar públicament el projecte
• Inaugurar i posar en marxa l’Acceleradora
• Oferir serveis d’assistència al desenvolupament de projectes de bioeconomia des de l’Acceleradora
• Aconseguir inversions per a projectes de bioeconomia per valor de 30M d’euros
• Publicar un informe sobre esquemes de finançament innovadors desenvolupats i implementats durant el projecte
• Augmentar la conscienciació del projecte entre les parts interessades
• Maximitzar l’impacte del projecte més enllà d’Horizon Europe

Resultats esperats

• Generar consciència i compromís sobre els beneficis estratègics de la substitució de combustibles fòssils amb productes de base biològica.
• Augmentar la comunicació entre la comunitat científica i la ciutadania.
• Impulsar el rendiment econòmic i ambiental del teixit industrial.
• Desenvolupar bones pràctiques per a l’economia circular i la bioeconomia.
• Identificació de sinergies entre projectes per reforçar la col·laboració.

Un equip multidisciplinari, especialitzat i vinculat al territori

El Projecte BioBoost compta amb un consorci multidisciplinari format per quatre empreses catalanes coneixedores del territori. Aquest consorci concentra el ventall d’expertesa i les seves necessitats per tal d’adreçar les barreres transversals amb què els projectes de bioeconomia es topen, així com explotar al màxim el potencial de cada projecte en particular.

Butlletí

Subscriviu-vos al nostre butlletí per estar al dia amb les últimes novetats i informació!