Neix Bioboost, un consorci accelerador de la bioeconomia a Catalunya

El divendres 3 de juny va arrencar el seu camí el consorci Bioboost, que durant els propers 4 anys donarà suport tecnicoeconòmic a les indústries, entitats i promotors que vulguin desenvolupar projectes de millora d’utilització de recursos naturals, de simbiosi industrial i economia circular. Bioboost, finançat per la Comissió Europea, prestarà serveis d’assessorament tècnic, econòmic i legal que seran totalment gratuïts per als promotors dels projectes seleccionats.

Bioboost aspira a ésser l’accelerador de la bioeconomia a Catalunya. Neix amb l’objectiu de donar suport i canalitzar inversió per desenvolupar aquest tipus de projectes. En aquest sentit, el consorci s’ha marcat la meta d’aconseguir 30 milions d’euros en inversions els propers 4 anys per a projectes que aprofitin els recursos biològics dels sectors agrícoles i industrials, com ara projectes de valorització energètica o material de residus, i economia circular.

El consorci encarregat de liderar el projecte està format per les assessories tecnicoeconòmiques especialitzades en sostenibilitat Inveniam, Símbiosy i Aeris Tecnologies Ambientals, així com pel despatx jurídic RocaJunyent.

“Els projectes seleccionats es beneficiaran d’un assessorament jurídic integral, des de la fase inicial, que els permetrà adaptar-se a la normativa sectorial aplicable i anticipar-se a qualsevol obstacle o barrera administrativa que pogués condicionar la viabilitat de la seva implantació. Per això, el Consorci actuarà de facilitador en la comunicació amb les agències reguladores i organismes públics competents i ajudarà a la recerca de solucions a les eventuals dificultats jurídiques identificades” explica Sergi Chimenos, soci responsable del Departament de Dret Públic de RocaJunyent.

Font: RETEMA, 22/06/2022.

Butlletí

Subscriviu-vos al nostre butlletí per estar al dia amb les últimes novetats i informació!