Internal resources: documentation generated within the framework of the Bioboost project

ALCARRÀS BIOPRODUCTORS

Bioproductors és una associació ( de 150 famílies ramaderes 600 granges) del sector del boví i porcí del terme municipal d’Alcarràs que s’uneixen per tractar conjuntament les dejeccions de les seves granges.
Compren
50 ha de terreny que converteixen en el primer biopolígon de Catalunya, on a banda d’instal·lar la planta de compostatge, allotjarà la planta de biogàs i una planta de pre escalat industrial d’accés obert per a validació de biotecnologies i productes, així com altres tecnologies i empreses vinculades amb els bioproductes, biomaterials i bioenergia.

BioBoost logos
All logo versions in svg format
Corporate Typography
Fonts used in the different project documents
Corporate Brochure
PDF Format

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay up-to-date with the latest news and information!