Resources

Access to the documentation generated by the Bioboost project, as well as external resources related to other bioeconomy projects

Results

BioBoost logos
All logo versions in svg format
Corporate Typography
Fonts used in the different project documents
Newsletter 1
English version
Newsletter 2
English version
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) és una associació de 2.000 milions d’euros entre la Unió Europea i el Bio-based Industries Consortium (BIC) que finança projectes que afavoreixin les indústries circulars competitives de base biològica a Europa.
HOOP Project
El projecte HOOP dóna suport a 8 ciutats i regions en el desenvolupament d’iniciatives de bioeconomia circular urbana a gran escala que se centraran en l’obtenció sostenible de productes de base biològica a partir de bioresidus urbans i aigües residuals.
SPRING – Italian Circular Bioeconomy Cluster
El Clúster Tecnològic italià de “Bioeconomia Circular” SPRING – Processos i Recursos Sostenibles per a la Innovació i el Creixement Nacional – té l’objectiu de desencadenar el desenvolupament de les indústries de base biològica a Itàlia, mitjançant un enfocament holístic de la innovació, dirigit a revitalitzar la química italiana en nom de sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
World BioEconomy Forum
El World BioEconomy Forum® és una plataforma clau per promoure l’ús de la bioeconomia circular per estalviar recursos vitals i contribuir a frenar el canvi climàtic. El Fòrum es va establir l’any 2018.
RESOURCE – Financing Circular Economy in Aragon
Ajuda al desenvolupament de projectes regionals per a l’adopció d’una economia circular aragonesa.

Featured Publications

Manual de identidad gráfica Biooboost

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay up-to-date with the latest news and information!